Ineco

Projektowanie Konsultowanie Integrowanie

AUTOMATYKA BUDYNKOWA

Sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją

Rozwój technologiczny umożliwia zwiększenie komfortu człowieka przy zminimalizowaniu obsługi urządzeń za to odpowiedzialnych. Do sterowania ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją stosuje się obecnie zaawansowaną automatykę budynkową. Sterowniki BMS na podstawie wcześniej ustalonych programów i ustawień, ustalają parametry pracy urządzeń HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning). Rola człowieka ogranicza się wyłącznie do podstawowych nastawień dopasowanych do własnych potrzeb. System sterowania ma także za zadanie odnotowywanie i informowanie użytkownika o awariach i nieprawidłowościach pracy systemów HVAC.

Projektując system BMS uwzględniamy wszystkie parametry kontrolowanych i sterowanych urządzeń dla zapewnienia niezawodności i integralności z innymi systemami w budynku. Zawsze zwracamy uwagę na zapewnienie powiązania instalacji ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji tak, aby mogły wzajemnie współpracować i nie zachodziła między nimi nawet najmniejsza kolizja.

Sterowanie oświetleniem

Jest to system należący do tzw. „inteligentnych instalacji”. Zastosowanie go w obiekcie pozwala na zwiększenie komfortu oraz zmniejszenie wydatków na energię elektryczną czy cieplną. Odpowiednio skonstruowany system sterowania oświetleniem powinien umożliwiać takie funkcje jak:

  • załączanie oświetlenia tylko podczas obecności w danym pomieszczeniu,
  • tworzenie scen świetlnych,
  • automatyczne włączanie oświetlenia podjazdów i garaży,
  • sterowanie oświetleniem w zależności od natężenia światła dziennego czy pory dnia (według harmonogramów).,

Systemy te mają również możliwość sterowania urządzeniami takimi jak klimatyzacja czy ogrzewanie. Sterowanie systemem może odbywać się za pomocą sterowników bezprzewodowych, tradycyjnych łączników, paneli montowanych na ścianie lub zdalnie za pomocą sieci komputerowej czy BMS. Dzięki posiadanemu przez naszych ekspertów doświadczeniu i znajomości najnowszych technologii, koszty poniesione na projektowanie i wykonanie tego typu instalacji szybko zwracają się w postaci oszczędności na zużywanej energii.

Zarządzanie węzłami cieplnymi

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka węzłów cieplnych pozwala w optymalny sposób zarządzać centralnym ogrzewaniem i zasilaniem budynku w ciepłą wodę użytkową. Każde rozwiązanie węzła cieplnego wymaga dokładnej analizy i dostosowania sprzętu oraz oprogramowania do indywidualnych potrzeb klienta. Modułowa budowa systemu automatyki oraz mnogość obsługiwanych standardów i metod komunikacji pozwala na dobranie odpowiednich kart rozszerzeń, interfejsów, sposobów komunikacji oraz w razie potrzeby zintegrowanie go z innymi systemami w strukturze Building Management System (BMS). Podstawową zaletą systemów zarządzania jest możliwość zdalnego monitorowania, sterowania i regulacji węzła cieplnego np. z poziomu przeglądarki WWW. Interfejs dostosowany jest do konkretnego węzła cieplnego i odzwierciedla jego rzeczywisty schemat, na którym naniesione są nastawy oraz wszystkie parametry pochodzące od czujników w instalacji. System monitoringu i sterowania węzłem cieplnym ułatwia jego obsługę oraz redukuje koszty wspomagając proces optymalizacji nastaw węzła cieplnego.