Ineco

Projektowanie Konsultowanie Integrowanie

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

System ten instaluje się w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia w chronionym miejscu. Pomimo stosowania najlepszych zabezpieczeń mechanicznych, włamywacze często znajdują sposób aby dostać się do środka budynku i wyrządzić szkody. W tym momencie z pomocą przychodzi zainstalowany System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN). System ten nie chroni bezpośrednio przed włamaniem (to zadanie realizowane jest innymi środkami), ale ma na celu sygnalizować i alarmować w przypadku jakichkolwiek prób włamania czy sabotażu. Może obejmować zarówno obszary wewnątrz budynków jak i tereny zewnętrzne.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu składa się z elementów elektronicznych, które mogą być połączone ze sobą przewodowo lub bezprzewodowo w przypadku, gdy nie ma możliwości prowadzenia przewodów pod tynkiem (np. obiekty zabytkowe).

System ten można integrować z takimi systemami jak: System Zarządzania Budynkiem (BMS), System Kontroli Dostępu (SKD) czy System Telewizji Dozorowej (CCTV). Przykładowo przy wtargnięciu intruza do budynku SSWiN wykrywa jego obecność, a system CCTV automatycznie wyświetla obsłudze budynku obraz z kamery znajdującej się najbliżej tego zdarzenia. Ułatwia to szybką interwencję odpowiednich służb.

Oferujemy możliwość wysyłania na telefony prywatne czy służb ochroniarskich informacji głosowych lub SMS o wykrytych zdarzeniach. Dodatkowo istnieje możliwość sterowania urządzeniami zainstalowanymi w budynku, np. oświetleniem czy ogrzewaniem z dowolnego miejsca na świecie za pomocą telefonu lub Internetu.

Telewizja przemysłowa

Telewizja przemysłowa (inaczej telewizja dozorowa, system monitoringu wizyjnego, lub CCTV od ang. closed-circuit television) to system przekazywania i zapisywania obrazu z określonych pomieszczeń lub przestrzeni w zamkniętym systemie odbiorczym służący do nadzoru i zwiększenia bezpieczeństwa tych obszarów.

Telewizja przemysłowa występuje w odmianie analogowej (sygnał z kamer do rejestratora przesyłany jest w postaci analogowej za pośrednictwem przewodu koncentrycznego) lub cyfrowej (sygnał z kamer do rejestratora/serwera przesyłany jest w postaci cyfrowej za pośrednictwem wydzielonej sieci strukturalnej).  Niezależnie od tego z jakim rodzajem instalacji mamy do czynienia, w każdym przypadku składa się ona z kamer, urządzeń rejestrujących (rejestratory cyfrowe DVR lub rejestratory sieciowe NVR) oraz stanowiska lub kilku stanowisk monitoringu, na których możliwy jest bezpośredni podgląd z dowolnych kamer zainstalowanych w systemie.

Współczesne systemy telewizji dozorowej są szeroko stosowane do nadzoru zarówno małych, średnich jak i dużych obiektów (mogą to być sklepy, domy jednorodzinne, budynki biurowe, budynki przemysłowe, galerie handlowe, szkoły, urzędy, stadiony, dworce kolejowe, lotniska, itp.).

Profesjonalne systemy telewizji przemysłowej umożliwiają użytkownikowi kompleksowe monitorowanie, analizowanie oraz zapisywanie obrazów z kamer przemysłowych zapewniając bezpieczeństwo oraz możliwość szybkiej reakcji w przypadku zagrożenia. Zaawansowane systemy telewizji przemysłowej umożliwiają również inteligentną analizę obrazu np. wykrywanie ruchu, detekcja obiektu, zliczanie osób czy rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Taka funkcjonalność czyni system telewizji przemysłowej niezastąpionym narzędziem w dozorowaniu różnego rodzaju terenów.

Kontrola Dostępu

Systemy Kontroli Dostępu mają na celu ochronę pomieszczeń przed dostępem osób niepowołanych, ochronę mienia, a także rejestrację obecności. W zależności od wymaganej skuteczności dostęp do chronionych stref może się odbywać za pomocą kodów alfanumerycznych, za pomocą tzw. kluczy, czyli różnego rodzaju kart dostępowych, a także poprzez odczyt cech biometrycznych uprawnionej osoby.

Kontrolą dostępu mogą zostać objęte pojedyncze pomieszczenia lub grupy pomieszczeń, wjazdy na parkingi, windy. Projekt instalacji obejmuje rozmieszczenie i dokonanie połączeń elementów odpowiedzialnych za pracę systemu (czytników KD, kontaktronów, przycisków wyjścia, modułów i centralek sterujących systemem) oraz integrację i połączenie z systemami pożarowymi, rejestracji czasu pracy, BMS, SSWiN, CCTV. Szczególnie istotna jest integracja z systemem pożarowym, aby w przypadku zagrożenia możliwa była ewakuacja osób ze stref chronionych kontrolą dostępu. Przy projektowaniu instalacji nasi specjaliści zapewniają zabezpieczenie systemu przed działaniami sabotażowymi.

Systemy domofonowe, wideodomofonowe oraz interkomowe

Systemy te mają za zadanie umożliwiać jednostronną lub dwustronną komunikację głosową lub/i video pomiędzy użytkownikami systemu. Domofon daje możliwość komunikacji osoby znajdującej się przed wejściem do budynku lub na teren posesji z domownikami. Po rozpoznaniu osoby domownik ma możliwość otworzenia gościowy drzwi, furtki czy bramy wjazdowej. System wideodomofonowy rozszerza funkcję domofonu o możliwość weryfikacji gościa za pomocą obrazu prezentowanego na monitorze.

Pośród stosowanych rozwiązań rozróżnia się systemy analogowe i cyfrowe. Systemy analogowe mają zastosowanie w domach jedno i wielorodzinnych z niewielką ilością lokali. W przypadku ich większej ilości zastosowanie maja systemy cyfrowe, które mogą obsłużyć nawet kilka tysięcy użytkowników.

Wejście na teren obiektu możliwe jest po zdalnym zwolnieniu zabezpieczenia przejścia przez użytkownika który dokonał weryfikacji gościa, za pomocą kodu wejściowego lub klucza elektronicznego. Zapewnia to dużą wygodę przy codziennym użytkowaniu obiektu. Należy jednak pamiętać, że systemy domofonowe stosowane są głównie dla podwyższenia komfortu mieszkańców i mają pewne ograniczenia w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. Odpowiedni jego poziom osiągniemy instalując System Kontroli Dostępu.

System interkomowy umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy poszczególnymi użytkownikami za pomocą analogowego lub cyfrowego wywołania danego abonenta. Ułatwia to komunikacje obsługi w dużych obiektach takich jak hotele, biurowce czy szpitale.

Systemy przywoławcze

Instalacje te montowane są najczęściej w obiektach szpitalnych, domach pomocy społecznej, sanatoriach i we wszystkich miejscach, gdzie człowiek może wymagać pomocy. Można je również spotkać np. w pojedynczych toaletach dla osób niepełnosprawnych.

Systemy przywoławcze umożliwiają wezwanie personelu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, albo w innej ważnej sytuacji. Urządzenia te poza podstawowymi funkcjami posiadają możliwość sterowania oświetleniem, sprzętem RTV czy wykonywania połączeń telefonicznych.