Ineco

Projektowanie Konsultowanie Integrowanie

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne to system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowań. Ze względu na konieczność zapewnienia w obiektach niezawodnej łączności pomiędzy poszczególnymi elementami systemów i samymi systemami jest ważnym elementem ich funkcjonowania.

Okablowanie strukturalne coraz częściej jest wykorzystywane nie tylko do przesyłania danych komputerowych ale także do komunikacji głosowej oraz do łączenia elementów systemów bezpieczeństwa i automatyki budynkowej. Szczególną rolę odgrywają w tym przypadku systemy telewizji przemysłowej oparte na technologii IP, które wykorzystują sieć LAN do transmisji obrazu, dźwięku, a także do zasilania np. kamer. Dlatego właśnie sieć okablowania strukturalnego powinna spełniać wymagania związane z szybkością przesyłania danych, bezawaryjnością oraz możliwościami przyszłej rozbudowy.

Projektowane przez naszych specjalistów rozwiązania uwzględniają dobór sprzętu pasywnego i aktywnego pod kątem specyficznych dla każdego budynku potrzeb, rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych i odbiorczych oraz poprowadzenie okablowania poziomego i pionowego.

Urządzenia aktywne sieci LAN

Aby sieć komputerowa była niezawodna i umożliwiała prędkość transmisji danych na wysokim poziomie, należy bazować na odpowiednio dobranym, precyzyjnie połączonym i skonfigurowanym wysokiej klasy sprzęcie aktywnym. Do urządzeń tych należą m.in. przełączniki sieciowe (switche), routery i urządzenia służące do transmisji optycznej i bezprzewodowej. Architekturę sieci projektujemy korzystając ze sprawdzonych urządzeń, optymalnie dopasowanych do potrzeb i budżetu Inwestora.

Nasi eksperci, dzięki głębokiej wiedzy technicznej i bogatemu doświadczeniu, gwarantują, że sieć:

  • stworzona na podstawie odpowiednio dobranych urządzeń zapewnia możliwość dalszego jej rozwoju bez wymiany urządzeń,
  • daje możliwość monitorowania i szybkiego przywrócenia sprawności w przypadku awarii,
  • posiada odpowiednie mechanizmy zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.

Centrale telefoniczne

Są to urządzenia umożliwiające połączenia głosowe zarówno za pomocą tradycyjnych sieci telekomunikacyjnych PSTN (Public Switched Telephone Network) jak i za pomocą rozwiązań VoIP (Voice over Internet Protocol). Centrala sieci PSTN ułatwia korzystanie z tradycyjnej sieci telefonicznej wewnątrz małych i średnich firm. Wykorzystanie technologii VoIP ma zastosowanie w średnich,
dużych firmach oraz hotelach, gdzie występuje znaczna częstotliwość wykonywanych i  odbieranych połączeń.

Oprócz podstawowych funkcji takich jak telefonowanie na zewnątrz firmy, centrale telefoniczne umożliwiają bezpłatne lub płatne komunikowanie się między użytkownikami w danym budynku. Za wykonywane połączenia dajemy możliwość ustalenia cennika i pobierania opłat według zestawień automatycznie tworzonych przez centrale.

W przypadku central VoIP oferujemy możliwość bezpłatnych rozmów wewnątrz firmy również w przypadku rozproszenia jej lokalizacji. Instalując centrale telefoniczne VoIP w różnych oddziałach firmy możemy wykonywać darmowe połączenia za pomocą sieci Internet. Połączenia na zewnątrz firmy z pominięciem tradycyjnych linii miejskich, pozwalają na znaczne obniżenie kosztów rozmów.

Telewizja naziemna, satelitarna i IPTV

Cyfrowa telewizja naziemna DVB-T jest wprowadzana w całej Europie, zastępując tradycyjną telewizję analogową. W Polsce proces cyfryzacji planowo ma się zakończyć do kwietnia 2014 r. przy czym już teraz większość kraju pokryta jest zasięgiem telewizji cyfrowej, umożliwiającej oglądanie programów w cyfrowej jakości obrazu i dźwięku. W przyszłości będzie możliwe korzystanie z usług interaktywnych czy serwisów płatnych.

Systemy telewizji satelitarnej wykorzystują nadajniki umieszczone w sztucznych satelitach Ziemi. Telewizja satelitarna ma możliwość pokrycia swoim zasięgiem obszarów, gdzie tradycyjna telewizja naziemna zasięgu nie posiada lub jest on niewystarczający. Przewagą telewizji satelitarnej nad naziemną jest niewątpliwie bardzo bogaty wybór programów telewizyjnych.

Telewizja IPTV (Internet Protocol Television) posiada bardzo duże możliwości w zakresie usług interaktywnych. Użytkownik sam decyduje, co chce w danej chwili oglądać lub z jakich usług korzystać. Rozwiązanie to znajduje szerokie zastosowanie np. w hotelach.