Ineco

Projektowanie Konsultowanie Integrowanie

SYSTEMY UŻYTKOWE:

Systemy nagłośnieniowe

Systemy nagłośnieniowe służą do nadawania komunikatów lub tła muzycznego w wyznaczonych strefach. Elementy systemu są przez naszych specjalistów,, podczas projektowania, precyzyjnie dobierane przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych pomieszczeń oraz wymaganego poziomu natężenia dźwięku.

W odróżnieniu od Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych instalacje nagłośnieniowe nie muszą się cechować zwiększoną odpornością na oddziaływanie pożaru. Ma to znaczny wpływ na ich cenę. W projekcie uwzględniamy połączenie z systemem pożarowym, który powinien wyłączyć nagłośnienie, aby nie zagłuszało sygnalizatorów akustycznych lub Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych w przypadku zagrożenia.

Systemy parkingowe

Systemy parkingowe mają na celu szybkie i efektywne kierowanie ruchem pojazdów na parkingu np. w przypadku jednojezdniowych ramp wjazdowo-wyjazdowych. W zależności od wariantu systemu parkingowego, wielkości parkingu, ilości wjazdów/wyjazdów oraz sposobu płatności, systemy parkingowe mogą być wyposażone w urządzenia do zliczania pojazdów lub detekcji zajętości miejsc parkingowych oraz urządzenia służące do poboru opłat.

Podstawowym urządzeniem każdego systemu parkingowego są szlabany. Wyposażenie szlabanów w pętle indukcyjne oraz semafory tworzy kompletny system pozwalający na kontrolę ruchu samochodów wjeżdżających lub wyjeżdżających z parkingu. Szlabany można również wyposażyć w czytniki kontroli dostępu lub interkomy.

Systemy parkingowe pozwalają na zwiększenie płynności ruchu w jego obrębie, ułatwiając odnalezienie wolnego miejsca parkingowego przy pomocy świetlnych tablic informacyjnych i wskaźników zajętości poszczególnych stanowisk. System parkingowy umożliwia graficzne przedstawienie na stacji operatorskiej danych, związanych z dostępnością konkretnych miejsc.

Na życzenie inwestora system parkingowy możemy wyposażyć w terminale wjazdowe wyposażone w bileterki, terminale wyjazdowe oraz punkty poboru opłat. Punkty poboru opłat mogą być zrealizowane jako bezobsługowe kasy automatyczne lub stanowisko płatności ręcznych umożliwiające operatorowi rozliczenie klienta korzystającego z parkingu na podstawie pobranego biletu.

Rejestracja czasu pracy

System Rejestracji Czasu Pracy (RCP) umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy zatrudnionych osób obniżając koszty oraz przyczyniając się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy ewidencja czasu pracy realizowana przez system może stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników.

Pracownik posiadający kartę zbliżeniową lub magnetyczną po przyjściu do pracy przykłada ją do czytnika wejściowego. Od tego momentu naliczany jest jego czas pracy. Wychodząc z zakładu pracownik przykłada kartę do czytnika wyjściowego. Czytniki systemu rejestracji czasu pracy mogą być połączone z systemem kontroli dostępu, co umożliwia automatyczne otwieranie drzwi lub kołowrotów. Połączenie Systemu Rejestracji Czasu Pracy z komputerem zarządzającym wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie obsługujące RCP umożliwia łatwe przygotowywanie raportów czasu pracy i obecności w oparciu o rejestr zdarzeń automatycznie importowany z rejestratorów. Czas pracy zatrudnionego naliczany jest według szczegółowych zasad zdefiniowanych przez operatora programu.

Zainstalowanie w zakładzie pracy systemu rejestracji czasu pracy przyczynia się do wzrostu dyscypliny pracowników, ogranicza spóźnienia i wcześniejsze wyjścia z pracy oraz przynosi oszczędności wynikające z obniżenia kosztów pracy.

Systemy rozliczeń

Systemy rozliczeń to rozwiązania softwarowe (oprogramowanie) połączone z instalacjami budynkowymi umożliwiające realizowanie automatycznych zestawień kosztów:

  • za usługi np. hotelowe, basenowe, parkingowe,
  • zużycia mediów przez podnajemców np. energii elektrycznej, co, wody użytkowej,
  • pracowników np. system rejestracji czasu pracy.